//Case study: JVM Europe
Case study: JVM Europe 2018-03-12T13:28:23+00:00

HD Medi is in 2008 gevormd als gezamenlijke onderneming van een Nederlands bedrijf en een Zuid-Koreaans bedrijf. Voorafgaand aan de samenwerking waren beide ondernemingen al werkzaam op het gebied van verpakkingsmachines. Het Nederlandse bedrijf Dijkstra Vereenigde op laboratorium, glas- en verpakkingsmachines op levensmiddelengebied en het Zuid-Koreaanse bedrijf JVM op het gebied van geneesmiddelensystemen voor apotheken en ziekenhuizen. Medio 2014 is HD Medi volledig overgenomen door JVM en opereert nu onder de naam JVM Europe.

Als JVM Europe biedt het bedrijf binnen Europa geautomatiseerde systemen voor de verpakking van patiënt-specifieke doses aan. Het installeren en onderhouden van deze producten wordt door de eigen technische dienstverlening van JVM Europe gedaan.

GEEN OVERZICHT
Om op een dagelijkse basis haar technici binnen Europa te kunnen plannen gebruikt JVM Europe de software Synergy van Exact. Met behulp van de software zou het bedrijf een duidelijk overzicht krijgen van haar buitendienst. Achteraf bleek dat de software niet geheel werkte zoals JVM Europe dit voor ogen zag. Zo was het niet duidelijk wie wat deed en was er geen helder beeld van de planning. 

Naast de onduidelijkheid over welke activiteiten door welke technici werden uitgevoerd, was er ook onduidelijkheid over de onderdelen. JVM Europe maakte toentertijd geen gebruik van een installed base en kon niet goed registeren welke onderdelen wel vervangen waren en welke niet. Ook was er geen inzicht in waar onderdelen exact waren geplaatst. Systemen werden hierdoor vaak vroegtijdig onderhouden en onderdelen onnodig vervangen. 

Dit alles zorgde voor enorm veel administratieve handelingen voor JVM Europe, met als gevolg de keuze om een zoektocht te starten voor een aanvullende softwareoplossing. Men zocht een softwarepakket dat aan Synergy toegevoegd kon worden en dat de buitendienst zou optimaliseren. Daarnaast wilde men onder andere dat de administratieve handelingen verminderd zouden worden en dat het inzicht zou geven in de installed base.


DUIDELIJKHEID MET LINK2
Zodoende kwam JVM Europe uit bij WAY2CONNECT met haar buitendienst managementsysteem LINK2. De software van WAY2CONNECT kon worden gekoppeld aan de huidige software voor een eenmalige gegevensinvoer. Administratieve handelingen werden significant verminderd en er kwam één duidelijke en overzichtelijke planning, centraal in Nederland. Er is nu een helder inzicht in de dagelijkse planning van technici en de uitgevoerde werkzaamheden. 

LINK2 gaf niet alleen inzicht in de buitendienst en werkzaamheden, maar ook in de installatiegegevens van de systemen. WAY2CONNECT heeft een installed base geïmplementeerd met een CMDB-integratie. Hierdoor heeft het bedrijf voortaan een overzicht van waar onderdelen geplaatst zijn en wanneer deze aan vervanging toe zijn. Alle onderdelen worden nu met behulp van LINK2 goed geregistreerd voordat ze geplaatst worden.

Download nu de case study van JVM Europe over WAY2CONNECT en LINK2

Download (NL)
Download (EN)